Γιατί η Ευρώπη μετράει
Το «Γιατί η Ευρώπη μετράει» είναι μια διεθνής έρευνα μέσω της οποίας διερευνώνται οι απόψεις των νέων για την Ευρώπη και την ΕΕ, την παιδεία και την απασχόληση καθώς και οι μελλοντικές ελπίδες και προσδοκίες τους. 10.000 άτομα ηλικίας από 16 έως 25 ετών και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες θα κληθούν να συμμετάσχουν. Η έρευνα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Βιομηχάνων και την JA Europe.
Θα χρειαστείτε 4-8 λεπτά για να την ολοκληρώσετε. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια αναφορικά με όλες τις απαντήσεις σας.