Защо е важна Европа
„Защо е важна Европа“ е международно проучване на възгледите на младите хора относно Европа и ЕС, образованието и заетостта и бъдещите им надежди и очаквания. Покана за участие ще получат 10 000 младежи на възраст между 16 и 25 години от всички европейски страни. Анкетата се ползва с подкрепата на Европейската кръгла маса на индустриалците и „JA Europe“.
Попълването ѝ отнема между 4 и 8 минути. Можете да бъдете уверени, че ще бъде запазена поверителността на всички предоставени от Вас отговори.