Waarom Europa iedereen aangaat
“Waarom Europa iedereen aangaat” is een internationale enquête die de standpunten van jonge mensen over heel Europa en de EU onderzoekt over zaken als onderwijs, werkgelegenheid en hun hoop en verwachtingen naar de toekomst toe.

Meer dan 10.000 mensen tussen de 16 en de 25 jaar oud, uit verschillende Europese landen zullen worden uitgenodigd om aan deze enquête deel te nemen. De enquête wordt door de “Europese Ronde Tafel van Industriëlen” en “JA Europa” ondersteund en neemt 4 à 8 minuten in beslag.

Alle antwoorden die je geeft, blijven strikt vertrouwelijk.