Opplegg for fagfellebedømmelse.

Redaksjonen har mottatt manuskript til publisering i Tidsskriftet UTMARK. Forfatteren ønsker manuskriptet  fagfellebedømt.

  • Manuskriptet kan lastes ned som doc/docx eller odt-fil via lenken i tilsendt epost. 
  • Vi ber deg om å ta stilling til spørsmålene i sjekklisten som følger her.
  • Dersom det er behov for mer plass for kommentarer og gode råd, utvid gjerne dokumentet eller lag  eget dokument som vedlegges.
  • Redaksjonen sender alle kommentarene anonymt til forfatter.
  • Returner sjekklisten og eventuelle tilleggskommentarer til redaktøren ved å klikke på "Send inn kommentarer" som føolger etter sjekklisten.
Sjekkliste ved bedømmelse av manuskript som ønskes publisert i UTMARK

 

 

- KUN FOR DEMONSTRASJON -

 

Det er et skjema som dette fagfeller blir bedt om å vurdere innsendte manus etter. 

 

 <hr>

1. 

 Er manuskriptet originalt?

Med 'orginalt' menes at materialet i artikkelen så langt du kjenner til ikke er publisert andre steder.

Ja  
Nei  
 Kommentarer til 'orginalitet'?
2. Er tolkinger og konklusjoner fornuftige og dokumentert?
Ja  
Nei  
Kun delvis - utdyper i tekstfelt under  
 Kommentar til tolkinger og konklusjoner.
3. 

Er manuskriptet passe langt?

Med 'passe' menes i forhold til leser og at det ikke brukes urimelig plass til å vise kjente eller andre åpenbare forhold, og att manuskriptet holder seg til et rimelig utvalg problemstillinger. 

Ja  
Nei  
 Kommentar til lengde.
4. Er manuskriptet godt disponert; materialet klart presentert?
Ja  
Nei  
 Kommentar til presentasjon av stoffet.
5. Er det engelske "abstract" tilstrekkelig informativt?
Ja  
Nei  
 Kommentar til engelsk abstract.
6. Er alle illustrasjoner, formler og tabeller nødvendige?
Ja  
Nei  
 Kommentar til illustrasjoner.
7. Er det behov for flere illustrasjoner, formler og tabeller?
Ja  
Nei  
 Kommentar til behov for flere illustrasjoner.
8. Er kildehenvisninger tilstrekkelig oppgitt og  fornuftige?
Ja  
Nei - kommenter mangler under  
 Kommentar til mangel i kildehenvisninger.
9. Er referert litteratur fullstendig oppgitt i litteraturlisten?
Ja  
Nei - kommenter mangler under  
 Kommentar til mangel i litteraturliste.
 
10.  Er tittelen dekkende, kort og konsis nok?
Ja  
Nei    
11. 

Har manuskriptet forøvrig tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet til å bli publisert som vitenskapelig artikkel?

Dersom det foreslås endring, eller dersom konklusjonen er at manuskriptet ikke bør publiseres som vitenskapelig er det viktig at du oppsummerer dine viktigste argumenter for vurderingen.  

Ja - manuskriptet har tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet  
Ja - med mindre endringer har manuskriptet tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet (kommenter under)  
Ja - med en større omarbeiding kan manuskriptet ha tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet(kommenter under)  
Nei - manuskriptet har ikke tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet (kommenter under)  
 Kommentar til vitenskapelig publiserbarhet.
12. 

Kan manuskriptet publiseres som populærvitenskapelig artikkel?

Dersom det foreslås endring, eller dersom konklusjonen er at manuskriptet ikke bør publiseres som populærvitenskapelig er det viktig at du oppsummerer dine viktigste argumenter for vurderingen.  

Ja  
Ja - med mindre endringer (kommenter under)  
Ja - med en større omarbeiding (kommenter under)  
Nei (kommenter under)  
 Kommentar til populærvitenskapelig publiserbarhet.